Voordracht Petra Meurs lid Sportraad te Valkenswaard, per 1 juni 2008

[22-april-2008] Zoals wellicht bekend heeft Sportraad bestuurslid Gerard Adams één van de vier wethouders posities in de Valkenswaardse gemeenteraad geaccepteerd. Dit heeft als gevolg dat Gerard zijn activiteiten in Sportraad Valkenswaard niet in combinatie voort zal zetten. Daarmee is er een vacature ontstaan.

 

Nu kunnen we twee mogelijkheden bekijken. De eerste optie is te wachten tot de najaarsvergadering zodat in de Algemene Ledenvergadering volgens de Statuten een nieuw bestuurslid wordt benoemd of, en dat is de tweede optie, we trachten zo spoedig mogelijk in de vacature te voorzien. 

 

We begrijpen natuurlijk dat de eerste optie de correcte optie is maar het bestuur heeft besloten om de laatste optie te nemen. Vanwege de vele werkzaamheden die er aan staan te komen vindt het bestuur dat we op volle sterkte moeten zijn. Daarom stelt het bestuur het volgende aan U voor.

 

 Het bestuur heeft in haar vergadering van maandag 7 april besloten om Petra Meurs voor te dragen ter opvolging van Gerard Adams. Bijgaand een toelichting van Petra Meurs over haar kandidatuur. Indien U hiermee instemt, zal Petra Meurs per 1 juni aanstaande deze bestuursfunctie in Sportraad Valkenswaard op zich nemen.  Wij verzoeken U met het voorstel van het bestuur van de Sportraad in te stemmen en Uw standpunt uiterlijk vóór 12 mei aan de secretaris kenbaar te maken. 

 

Wij hopen U met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd, voor aanvullende vragen en of opmerkingen kunt U terecht bij Sportraad Valkenswaard.

 

Namens het bestuur,

 

 

Willem van Montfort

Rob Verhoeven
Voorzitter

Secretaris