Valkenswaard wil toekomstvisie

Valkenswaard wil toekomstvisie

Bron: ED, door Judith de Roy. zaterdag 04 oktober 2008

 

VALKENSWAARD - Valkenswaard heeft een breed gedragen strategische toekomstvisie nodig waaruit blijkt waar de gemeente voor staat, wat het wil en welke kant het uit wil.

Deze visie vinden B en W van Valkenswaard nodig om weloverwogen keuzes te maken over allerlei plannen die er liggen. Duidelijk is namelijk dat de gemeente vanwege geld- en capaciteitsgebrek niet alles kan doen. Bij het maken van de visie is begeleiding van een extern bureau nodig. Het college wil hiervoor 45.000 euro uittrekken. Dat schrijft zij in een voorstel aan de gemeenteraad.

Volgens B en W is de toekomstvisie ook nodig omdat er nu wel beleidsstukken liggen, maar een langetermijnvisie ontbreekt. Ook is er te weinig samenhang tussen de beleidsvelden. Verder zijn er nauwelijks prioriteiten gesteld en heeft de gemeente te veel ambities om deze plannen allemaal te kunnen betalen. Zo is er alleen al dertig miljoen euro nodig voor grote projecten als de aanleg van de Lage Heideweg, de reconstructie van de Europalaan, overige infrastructuur, investeringen sportpark Den Dries, renovatie sporthal De Belleman, nieuwbouw gemeentewerf/ brandweer en enkele andere projecten.

Verder zijn volgens het college ook nog eens in totaal bijna driehonderd ambtenaren (op korte termijn dertien voltijdbanen extra) nodig. Aangezien daarvoor te weinig geld en capaciteit is, is het stellen van prioriteiten volgens B en W een absolute voorwaarde.

Behalve dat de coalitie in haar coalitieprogramma schreef dat ze een toekomstvisie wil, hebben volgens het college ook inwoners en diverse groeperingen daar behoefte aan.

Volgens planning is de toekomstvisie begin volgend jaar bepaald. Daarna wordt deze uitgewerkt in een ontwikkelstrategie. Hieraan wordt een meerjarig investeringsprogramma toegevoegd. Deze twee documenten worden vertaald in een kadernota, een begroting, bedrijfspannen en afdelingsplannen voor meerdere jaren. Het totale traject loopt tot begin 2010.