Valkenswaard ontbeert geld voor plannen

Bron: ED door Judith de Roy. woensdag 24 september 2008

 

VALKENSWAARD - Plannen had de Valkenswaardse coalitie volop; maar nu blijkt dat er te weinig geld is om al die plannen uit te voeren. Zo is er voor de herinrichting van de Markt en voor de renovatie van De Belleman (nog) geen geld. Zaken die de coalitie speerpunten van het beleid noemt. Ook voor twee nieuwe kunstgrasvelden voor hockeyvereniging Hod heeft de gemeente geen centen.

Dat blijkt uit de begroting voor 2009. Die maakt ook duidelijk dat het college alleen geld wil uittrekken voor zaken die wettelijk verplicht zijn; een bezuinigingsronde is dan niet nodig. Gevolg is wel dat de brandweer ook kan fluiten naar een nieuwe ladderwagen. Ook is er geen geld voor de vervanging van een grasveld op sportpark 't Heike in Dommelen en vervanging van de toplaag van de atletiekbaan van AVV. Een verbouwing van de ontvangsthal van het gemeentehuis moet op de lange baan. Verder heeft de gemeente (nog) geen centen voor extra personeel (twintig uur) voor Economische Zaken, wat ook een plan van de coalitie was in haar coalitieprogramma. Ten slotte is er geen geld voor aanpassing van de computersoftware en voor de verbetering van de digitale dienstverlening bij de gemeente. Als de gemeente alleen de wettelijke taken uitvoert, zoals het college in de begroting 2009 voorstelt, en dus niet alle van plannen uit het coalitieprogramma, speelt ze komend jaar quitte. In 2010, 2011 en 2012 komt de gemeente dan uit op een tekort van respectievelijk ruim 482.00 euro, ruim 130.000 euro en een overschot van ruim 244.000 euro.

Op de begroting van 2009 van ruim 65 miljoen gaat het meeste geld naar sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (dik 20 miljoen). Ook gaat een fors bedrag naar cultuur en recreatie (ruim 11 miljoen). Verder haalt de gemeente bijna acht miljoen uit de spaarpot voor de aanleg van de Lage Heideweg, de Europalaan en de bouw van de multifunctionele sporthal. In een poging de doelmatigheid en doeltreffendheid (verder) te verhogen, stelt het college de gemeenteraad voor om te onderzoeken hoe kostendekkend de leges zijn. Verder opperen B en W het proces van inkomende en uitgaande facturen te onderzoeken.

De gemeenteraad behandelt de begroting op woensdag 29 oktober.