Sportraad Valkenswaard

Op deze pagina vindt U aanvullende informatie terug abetreffende hoofdtaken en doelstellingen van de Sportraad Valkenswaard. 

Vragen en/of opmerkingen kunt U altijd direct mail naar: info@sportraadvalkenswaard.nl 


 

Sportraad Valkenswaard

 • De Sportraad is een overkoepelend orgaan dat door de sportaanbieders zelf is opgericht.
 • Zij fungeert als een belangenorganisatie voor alle sportaanbieders in de gemeente Valkenswaard. Waarbij opgemerkt dient te worden dat ze zeker geen ombudsfunctie vervuld en terughoudend om gaat met individuele belangenbehartiging. Wel zal de Sportraad een goede samenwerking opbouwen met verwante organisaties en instellingen om haar doelstellingen te realiseren.
 • De Sportraad heeft een belangenbehartigende rol tussen enerzijds de sport(aanbieders) en anderzijds de lokale overheid(beleidsmakers). Daartoe heeft de Sportraad een periodiek overleg met de portefeuillehouder sportzaken van de gemeente Valkenswaard.
 • Ze geeft algemene en specifieke informatie over het sportbeleid en/of de daaruit voorkomende acties.
 • De Sportraad bevordert de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend en gestructureerd sportoverleg tussen verenigingen en overige partijen in de sport.
 • Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan overheden en gevraagd advies aan verenigingen, organisaties, instellingen en instanties over diverse vraagstukken binnen het sportbeleid in onze gemeente.

 

Doelstellingen Sportraad

 • promotie en bevordering van sport in de breedste zin van het woord.
 • verbeterde samenwerking tussen alle sport actoren.
 • initiatieven voor sport gerelateerde acties en/of beter afstemming tussen de acties.

 

Hoofdtaken van de Sportraad t.a.v. nieuwe initiatieven:

 • het initiëren van thema’s en projecten.
 • het benaderen van mensen voor thema- en projectgroepen.
 • het herkennen en ordenen van dwarsverbanden tussen de thema- en projectgroepen.  

 

De volgende personen hebben zitting in de Sportraad Valkenswaard:

Naam Achternaam    Email
Danny Schuwer Voorzitter
   d.schuwer@sportraadvalkenswaard.nl
Hans
 Bimmel
 Vice-Voorzitter
   h.bimmel@sportraadvalkenswaard.nl
Jac Dielis
 Secretaris/Penningmeester  
   j.dielis@sportraadvalkenswaard.nl
Paul Gerritsen
 Lid
 
Willem-Jan  Schampers
 Lid PR
 
Norman Uhlenbusch Lidn.uhlenbusch@sportraadvalkenswaard.nl
    
 • Sponsoren

  De Sportraad Valkenswaard dankt haar sponsoren voor hun sponsoring van het Sportgala 2016:

   

  Brinkers Food

  Intersport van den Broek

  Uitzendbureau Vakwerk Valkenswaard

  Sporthealth Valkencourt Valkenswaard 

   

  De Sportraad Valkneswaard organiseert elk jaar het Sportgala en heeft daar elk jaar nieuwe spornoren voor nodig. Bovenstaande sponsoren zijn betrokken bij het Sportgala 2016. Klik op de links om door te linken naar hun websites. Wilt U volgend jaar ook graag een bijdrage leveren aan het Sportgala (naam, logo, links, artikel, ..) neem dan contact op met Jac Dielis

 • Voorzitter Sportraad Valkenswaard: 'We gaan niet op de stoel van verenigingen zitten"

  [25-03-2012] VALKENSWAARD - Sportverenigingen helpen en hun belangen vertegenwoordigen, achterhalen wat hun behoeften zijn, het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd adviseren over het sportbeleid en last but not least zo veel mogelijk mensen aan het sporten krijgen. Lees meer...

 • Jac Dielis benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

  Jac Dielis, penningmeester Sportraad en voorzitter Valkenswaardse Zwem- en Poloclub Tempo is zaterdagavond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Lees meer...

 • Ondertekening van convenant tussen Sportraad Valkenswaard en de gemeente Valkenswaard

  [10-03-2009] VALKENSWAARD - Vandaag, maandag 9 maart 2009, heeft de officiële ondertekening plaats gevonden van het convenant tussen Sportraad Valkenswaard en de gemeente Valkenswaard. Voorafgaande aan de inloopavond over de visie van de herinrichting Sportpark d’n Dries ondertekende de heer W. van Montfort als voorzitter van de Sportraad Valkenswaard het convenant en namens de gemeente gebeurde dit door de wethouder van Sportzaken G.A.J. Adams.

 • Sportraad: klankbord én college-adviseur

  [10-03-2009] VALKENSWAARD - Een klankbord van Burgemeester en Wethouders; dat is een van de rollen van de Sportaad Valkenswaard. Maar die raad doet meer. Ze geeft het college ook gevraagd èn ongevraagd advies.

 • Website Sportraadvalkenswaard.nl vanaf 29 september online

  [29-sept-2008] Website SPORTRAADVALKENSWAARD.nl is vanaf 29 september jl. live te vinden op het internet. De Sportraad heeft afgelopen half jaar hard gewerkt aan het opzetten van een centraal communicatiemiddel in de vorm van deze website. Lees meer....

 • Reactie Sportraad na Thema-Avond van 12 sept jl.

  Naar aanleiding van de recent thema-avond van 12 september jl. heeft Sportraad Valkenswaard de volgende adviezen uitgedaan richting de gemeente.

 • Politiek Sportcafé, luchtig en leerzaam debat

  [23-Feb-2010] In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010, heeft 22 februari jl. het politieke Sportcafé plaatsgevonden. Een grote groep aanwezigen woonde het politieke debat bij tussen de lijsttrekker van de Valkenswaardse politieke partijen. Onder de bezielende leiding van Henk Wessels werd het leuke en leerzame avond. Lees meer...

 • Jaarverslag Sportraad 2012

  [22-03-2013] De Sportraad Valkenswaard blikt terug op het jaar 2012 waarin het op de ingeplande weg een verdere en concrete invulling kon geven aan diverse vraagstukken zoals visieontwikkeling op sportgebied voor de gemeente Valkenswaard. Daarnaast heeft het in 2012 haar doelstellingen en rol verder aangescherpt om de betrokken verenigingen nog beter te kunnen bijstaan als centrale spreekbuis van de Valkenswaardse sport. Het bestuur van Sportraad Valkenswaard brengt met dit jaarverslag haar activiteiten van afgelopen jaar in beeld. Het bestuur van Sportraad Valkenswaard dankt haar leden alsmede de gemeente Valkenswaard voor de samenwerking in 2012. Lees meer...

 • Oprichtingsvergadering van de Valkenswaardse Sportraad

  [6-maart-2008] Na ruim twee jaar voorbereiding was het dinsdagavond 6 maart dan eindelijk zo ver dat de oprichtingsvergadering van de Valkenswaardse Sportraad een feit was. De ad interim bestuursleden van de sportraad in oprichting waren zeer verrast door de hoge opkomst van het college in het bijzonder de burgemeester van Valkenswaard de heer Eederveen met de wethouders Wijnen en de Buiter. Lees meer...

 • Schuwer nieuwe voorzitter Sportraad

  [01-jan-2012] Oud-wethouder Danny Schuwer uit Valkenswaard is de nieuwe voorzitter van de Sportraad Valkenswaard. Lees meer...

 • Valkenswaard Adviesorgaan rijker.

  Sinds gisteravond (dinsdag 26 feb.) is Valkenswaard een nieuw adviesorgaan voor de gemeente rijker: de Sportraad Valkenswaard. In een vergadering waarvoor alle verenigingen waren uitgenodigd werd Willem van Montfort benoemd tot onafhankelijk voorzitter. In het bestuur werden verder benoemd: Rob Verhoeven (zaalvoetbal) voor de binnensporten, Jac Dielis (zwemmen) voor de "natte" sporten, John Ooms (voetbal) en Gerard Adams (hockey) en Cor Smulders (golf) voor de buitensporten, Johan Heijnemans (Stichting Wieleractiviteiten Wim Kemps) voor de overige georganiseerde sporten. Voor de commerciële sport en een sportdeskundige worden nog kandidaten gezocht.