Sportraad: klankbord én college-adviseur

dinsdag 10 maart 2009 | 02:45 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 10 maart 2009 | 09:38

Tekstgrootte tekst verkleinentekst vergroten

 

VALKENSWAARD - Een klankbord van Burgemeester en Wethouders; dat is een van de rollen van de Sportaad Valkenswaard. Maar die raad doet meer. Ze geeft het college ook gevraagd èn ongevraagd advies.

 B en W volgen in principe de voorstellen en adviezen van de Sportraad door deze mee te nemen in beleid. Dat staat in het convenant tussen de gemeente Valkenswaard en de Sportaad. 


Wethouder G. Adams (Sport) en Sportraadvoorzitter W. van Montfort ondertekenden de overeenkomst gisteravond in de Hofnar in Valkenswaard. Hierin is ook afgesproken dat het advies van de Sportraad richtinggevend is, maar niet bindend. Het college kan dus van het advies afwijken. Ze moet de Sportraad dan wel aangeven waarom ze dat doet. 


Het dagelijks bestuur van de Sportraad en het college voeren minstens twee keer per jaar bestuurlijk overleg. Ook vindt minstens twee keer per jaar ambtelijk overleg plaats.


De Sportraad en het college hebben de overeenkomst afgesloten, omdat beide partijen het belangrijk vinden dat kennis, ervaringen en standpunten van de Sportraad en haar deelnemers vroegtijdig betrokken worden in het sportbeleid. Daarnaast streeft de Sportraad ernaar dat sportverenigingen actief betrokken worden in het mede inhoud en vorm geven aan de ontwikkeling en uitvoering van het lokale sportstimuleringsbeleid. De overeenkomst legt de manier van overleg en samenwerking tussen college en Sportraad vast.

 

Bron: ED