Sportraad geeft advies aangaande het subsidie beleid

De Sportraad heeft op 17 november jl. aan het college van B&W een advies uitgebracht  aangaande het subsidie beleid.

De gemeente moet een bedrag van € 36000,- bezuinigen. 

 

Klik op de bijlage om de brief richting de gemeente te lezen.