• Danny Schuwer
    Danny Schuwer

Schuwer nieuwe voorzitter Sportraad

VALKENSWAARD - Oud-wethouder Danny Schuwer uit Valkenswaard is de nieuwe voorzitter van de Sportraad Valkenswaard.

Hij volgt Willem van Montfort op die in maart 2009 als eerste de voorzittershamer in de hand nam. Hij stelde zich niet herkiesbaar. Schuwer is benoemd door de ledenvergadering van de Sportraad. Hij was vanaf maart 2008 twee jaar wethouder Economische Zaken in Valkenswaard. Verder was hij acht jaar voorzitter van voetbalvereniging Valkenswaard. Hans Bimmel is de nieuwe vicevoorzitter van de Sportraad Hij zat al vanaf begin 2011 in de Sportraad. Bimmel was vijftien jaar voorzitter van de Valkenswaardse handbalclub VHC. Rob Verhoeven blijft secretaris. John Ooms is herkozen als bestuurslid.