Reactie Beldisvisie Sportraad

Naar aanleding van de recente thema-avond (12 sept 2011) heeft de Sportraad het volgende advies uitgebracht richting de gemeente: