Minder verschillende tarieven voor huur sportaccommodaties Valkenswaard

VALKENSWAARD - Eenduidige afspraken en gebruiksovereenkomsten en veel minder verschillende tarieven voor het gebruik van sportaccommodaties.

Dat is het doel van het nieuwe tarievenbeleid en de regels voor het in gebruik geven van sportaccommodaties in de gemeente Valkenswaard. De eerste aanzet hiertoe is gedaan. Er ligt een startnotitie met de kaders waarbinnen het nieuwe tarievenbeleid voor binnen- en buitensportaccommodaties wordt opgesteld. Straks zijn er nog slechts twee hoofdcategorieën; een verenigingstarief en een commercieel tarief. De tarieven zijn gerelateerd aan de kostprijs van de accommodaties.

 Of een vereniging straks meer of minder huur gaat betalen voor een veld of zaal, is nog onduidelijk. De gemeenteraad buigt zich hier nog over. In ieder geval wordt een verhoging of verlaging van de tarieven voor verenigingen gefaseerd ingevoerd. Clubs gaan velden in principe huren voor een seizoen/jaar. Afwijkende afspraken met verenigingen worden niet meer verrekend in het tarief.

Daarvoor wordt een andere manier van verrekening bedacht. Scholen en de gemeente kunnen sportaccommodaties ook na vaststelling van het nieuwe tarievenbeleid en de regels voor het in gebruik geven van sportaccommodaties blijven gebruiken. Voor het in gebruik geven van accommodaties aan derden/commerciële partijen worden nadere voorwaarden gesteld. De commissie praat donderdagavond 17 januari over de kaders nieuwe tarievenbeleid en regels rond sportaccommodaties.

Bron-ED.nl 3jan2013