Lopende Dossiers

 • Combifunctionaris

  De naam zegt het al: een combinatiefunctie bundelt belangen en inspanningen van en voor meerdere organisaties. De sportsector streeft ernaar zoveel mogelijk uitvoerende functies te creëren, bijvoorbeeld met het profiel 'trainer-leerkracht'. De combinatiefunctie regelt niet de brug tussen de school en de sportvereniging, hij ís die brug.

  Nieuws inzake de combifunctioanris/combifucnties:

  http://www.combinatiefuncties.nl/nieuws.html

   

  De Gemeente Valkenswaard heeft een aantal akties opgezet, waarop Sportraad Valkenswaard ongevraagd advies over geeft.

 • Sportnota

 • Herindeling D'n Dries

  [14-april-2008] De Gemeente Valkenswaard is momenteel bezig om de visie van Sportpark Den Dries af te stemmen met betrokken verenigingen en Sportraad Valkenswaard. In goed overleg wordt gezamelijk gekeken naar de wensen van betrokkenen om uiteindelijk een visie op tafel te leggen die alle partijen positief stemt. 

   

  Tijdens de diverse bijeenkomsten is er overleg gepleegd tussen de gemeente en verenigingen met als tussenresultaat het  visiedocument tot dusver. Dit visiedocument kunt U downloaden ter inzage.

 • Beleidsvisie / Accommodatiebeleid

  [01-Feb-2010] Conform de in het Convenant vastgelegde adviestaak en de afspraak dat de Sportraad Valkenswaard uiterlijk op 1 februari 2010 deze adviezen zou toezenden, hierbij gepubliceerd de door ons opgestelde adviezen. Lees meer...