Dik 2,5 miljoen bezuinigen

In 2010 wordt zij met 25.000 euro gekort. Ook in voorzieningen voor gehandicapten wordt flink het mes gezet (-35.000 euro). Naar schoolbegeleiding gaat veertigduizend euro minder. Daarnaast moet de huurverhoging van de sportaccommodaties met zo’n 15% per jaar dik een ton in het laadje brengen. Het verhogen van de zwembadtarieven moet jaarlijks dik 22.000 opbrengen. Verder komt er door de verhoging van de onroerendezaakbelasting met de inflatiecorrectie zo'n 92.000 euro binnen. Op het jeugd- en jongerenwerk wordt 63.000 gekort. Ook in eigen vlees gaat het mes. B en W willen naast de 250.000 euro die zij al op personeel moeten bezuinigen hierop nog eens 750.000 euro extra bezuinigen. Verder wil het college enkele vacatures in het gemeentehuis niet invullen. Dat levert ruim vierenhalve ton op. Het college geeft wel aan dat de extra bezuiniging op personeel gevolgen heeft voor de hoeveelheid taken die de ambtenaren op zich kunnen nemen. Tenslotte wordt eenmalig dik drieënhalve ton minder gestort in diverse reserves en voorzieningen. De bezuinigingen en maatregelen voor 2010 leveren samen dik 2,5 miljoen euro op. Rekening houdend met de bezuiniging van tien procent op subsidies wordt in de jaren daarna dik 3,1, dik 3,6 en zo'n vier miljoen bezuinigd.
 
Bron: ED, 
 
door Judith de Roy. donderdag 08 oktober 2009