Combifunctionaris

De naam zegt het al: een combinatiefunctie bundelt belangen en inspanningen van en voor meerdere organisaties. De sportsector streeft ernaar zoveel mogelijk uitvoerende functies te creëren, bijvoorbeeld met het profiel 'trainer-leerkracht'. De combinatiefunctie regelt niet de brug tussen de school en de sportvereniging, hij ís die brug.

Nieuws inzake de combifunctioanris/combifucnties:

http://www.combinatiefuncties.nl/nieuws.html

 

De Gemeente Valkenswaard heeft een aantal akties opgezet, waarop Sportraad Valkenswaard ongevraagd advies over geeft.

  • Recent advies Sportraad

    Naar aanleding van de recente thema-avond (12 sept 2011) heeft de Sportraad het volgende advies uitgebracht t.a.v. de combifuncties.