Coalitieprogramma 2008-2010

Doelstelling:

Het creëren van een evenwichtig pakket aan accommodaties voor wijk, zorg, sport

en cultuur.

 

Actiepunten:

 1. Met inachtneming van de het 10 puntenplan Sportpark Den Dries en in samenwerking met de Sportraad, initiatieven onderzoeken om te komen tot:
  1. een zaalvoetbalhal
  2. een rollerhal
  3. een multifunctionele hal ter grootte van 2 zaalvoetbalvelden
  4. de aanleg van een extra hockeyveld.
  5. intensiever gebruik van de sporthallen van basisscholen en scholengemeenschap “Were DI” en de sportaccommodaties.
  6. uitbreiding van sportpark “Den Dries” aan de noordzijde.
 2. In samenwerking met de Sportraad een nieuwe Sportnota 2009-2012 opstellen en prioriteiten stellen en tot die tijd besluiten nemen die passen binnen de gewenste ontwikkelingen.
 3. Een onderzoek instellen naar de financiële en technische haalbaarheid voor een totale renovatie van "De Belleman" in één keer voor 2010.
 4. Een grote hal voor lawaaisporten en evenementen bij het Eurocircuit.
 5. Heroverwegen van het subsidiebeleid.