Businesscase BCS

De werkgroep bestaat uit  leden van diverse spiortverenigingen die belang hebben bij een nieuw te bouwen Multifunctionele Sporthal.

Ook de Sportraad heeft zitting in deze werkgroep om de belangen van de overige sporters en verenigingen zo goed mogelijk te behartigen.

Namens de sportraad hebben de heren Bimmel, Dielis, Uhlenbush en Gerritsen  zitting in deze werkgroep.

 

De taak van deze werkgroep is het onderzoeken van : 

 -    een  locatie waar deze hal gebouwd moet worden.

 -    De afmetingen van de hal waar onze sporters het meest bij gebaat

      zijn.  

 -    Wel of niet aan het zwembad aangebouwd.

 -    Moeten er een of twee hallen gebouwd worden?

 

Eind februari moet fase 3 zijn afgerond en kan men met fase 4 aanvangen.

Fase 4 omhelst de inrichting van de Hal