Bouw Sporthal definitief


 

Op donderdag 26 februari jl. heeft de raad een beslissing genomen aangaande de bouw van een nieuwe sporthal en renovatie zwembad De Wedert. 

 

H&G en CDA vonden het tijd worden dat er nu maar eens knopen doorgehakt moesten worden. In  ruim 15 jaar is er nooit een beslissing genomen voor de bouw van een nieuwe sporthal en telkens maar weer vooruit geschoven. De Colleges van die  tijd  konden of wilden hierin nooit een beslissing in nemen. Andre van Daal van H&G  vond dat het nu  wel lang genoeg had geduurd om sportminnend Valkenswaard wederom in de kou te laten staan. Hij diende namens H&G een motie in om met het advies van de Sportraad in te stemmen. Deze motie hield in dat aanbestedingsvoordelen niet terug zouden vloeien naar de pot algemene middelen maar geïnvesteerd worden in een grotere sporthal (24X48m) en voorzieningen aanbrengen voor het recreatiefzwemmen. Het CDA had hier moeite mee en diende een tegen motie in," in te stemmen voor de bouw van een kleinere sporthal 22x44m zoals voorgesteld door het College" 


Deze motie werd aangenomen zodat de bouw en renovatie definitief van  start kan gaan. De Sportraad vind het jammer dat haar advies niet is opgevolgd omdat er met een grotere hal meer  mogelijkheden waren geweest. Doch het is een groot pluspunt dat de gemeente Valkenswaard in deze moeilijke economische tijden 6,7 miljoen euro  gaat investeren in uitbreiding van Sportpark Den Dries. Volgens de planning moeten nu alle procedures gevolgd worden om op zijn vroegst eind 2016 te kunnen beginnen met de bouw en renovatie zwembad.