Beleidsvisie / Accommodatiebeleid

 

Conform de in het Convenant vastgelegde adviestaak en de afspraak dat de Sportraad Valkenswaard uiterlijk op 1 februari 2010 deze adviezen zou toezenden, hierbij gepubliceerd de door ons opgestelde adviezen.

 

Hieronder de vier downloads met de betreffende genoemde onderwerpen:

 • Clubs betalen mee aan investeringen

  [8-mei-2012] VALKENSWAARD - Verenigingen met gemeentelijke voorzieningen in de gemeente Valkenswaard die bijvoorbeeld een nieuw veld willen, krijgen in de toekomst alleen nog geld van de gemeente als ze ook zelf mee betalen. Lees meer...

 • Minder verschillende tarieven voor huur sportaccommodaties Valkenswaard

  [3 Jan 2013] Eenduidige afspraken en gebruiksovereenkomsten en veel minder verschillende tarieven voor het gebruik van sportaccommodaties. Dat is het doel van het nieuwe tarievenbeleid en de regels voor het in gebruik geven van sportaccommodaties in de gemeente Valkenswaard. De eerste aanzet hiertoe is gedaan. Lees meer...

 • Sportraad kritisch over aanbevelingen accommodatiebeleid

  [23-jan-2012] VALKENSWAARD - Sportraad Valkenswaard zet kanttekeningen bij de aanbevelingen van ICSAdviseurs uit Zwolle over het accommodatie- en vastgoedbeleid.

 • Ongevraagd Advies: Voorgenomen sportieve verhogingen sportaccomodaties

  [21-Oktober-2009] Onlangs vernamen wij in de pers dat de gemeente overweegt de tarieven voor het gebruik van de sportaccommodaties vanaf 2010 en volgende jaren drastisch te verhogen. Er wordt gesproken over aanpassingen van 15% per jaar gedurende 5 jaar. Sportverenigingen maken zich ernstig zorgen over hun voortbestaan zo blijkt uit reacties aan ons adres.

   

  Noodzakelijke contributieverhogingen zijn het gevolg, maar dat past inmiddels in menig gezin niet meer omdat de economische recessie ook daar zijn sporen nalaat.
 Lees meer...