Archief

 • Algemene Ledenvergadering 2015 verschoven

  De Algemene Ledenvergadering van 26 februari  is verschoven naar  donderdag 12 maart as.

  De reden is dat er op donderdag 26 februari een raadsvergadering plaats vindt die voor vele verenigingen zeer belangrijk is.

  Op deze raadsvergadering wordt er een belangrijke beslissing genomen aangaande  de bouw van een nieuwe sporthal op sportpark Den Dries.

   

  Wij verwachten dan ook dat de belanghebbende verenigingen tijdens de raadsvergadering op 26 februari in de raadzaal aanwezig zullen zijn en op

  donderdag 12 maart op de ALV  welke gehouden wordt in de verenigingsruimte van Zwembad de Wedert.

   

   

 • Businesscase BCS

  Onder leiding van Bert van Valburg is er een werkgroep samengesteld die adviezen verstrekt aangaande de nieuw te bouwen sporthal. 

  Lees meer ........... 

 • Coalitieprogramma 2008-2010

  In het Coalitieprogramma 2008-2010 staan zaken opgenomen rondom samenwerking met Sportraad Valkenswaard. Lees meer...

 • ICS Rapport

  Advies Sportraad aangaande het ICS Rapport 2013

 • Special Olympics Valkenswaard

  [22-sept-2010] De Special Olympics is een sportevenement voor mensen met een verstandelijke handicap. Sporters vanaf acht jaar uit Brabant en Zeeland doen mee. In Valkenswaard staan atletiek, hockey, tennis, voetbal, zwemmen en wielrennen op het programma. Skeeleren en tafeltennis zijn de twee demonstratiesporten. Lees meer...

 • Uitnodiging voor de ALV op 12 maart 2015

  Op donderdag 12 maart as.heeft het bestuur van de Sportraad weer haar jaarlijkse ALV gepland.

  voor de agenda klik hier ....... 

 • Bijeenkomst 28 november.

  [11 dec 2012] Woensdag 28 november jl. organiseerde de Sportraad Valkenswaard een bijeenkomst over de "Combifunctionaris" en de vervolg bijeenkomst over Sportpark D'n Dries. Lees hier de verslagen van deze bijeenkomst. Lees meer...

 • Huldiging Olympiërs : Beijing Olympics 2008

  VALKENSWAARD - Een harde politiesirene kondigt de komst van olympisch hockeykampioene Lidewij Welten aan. Dan draait de versierde cabrio met daarin de Valkenswaardse hockeyster en burgemeester Ederveen het plein voor het Valkenswaardse gemeentehuis op. Lees meer...

 • Norman Uhlenbusch benoemd tot nieuw bestuurslid Sportraad Valkenswaard.

  Tijdens de recent Algemene Ledenvergadering is de heer Norman Uhlenbusch benoemd tot bestuurslid van Sportraad Valkenswaard. Hij volgt daarmee Petra Meurs op als bestuurslid.

 • Eindrapport Accomodatiebeleid 2012

  [16-feb-2012] Met betrekking tot het eindrapport Vastgoedbeleid "Vastgoed voor Elkaar!" heeft de Sportraad middels dit schrijven ons voorlopig standpunt op hoofdlijnen kenbaar gemaakt. Daarnaast heeft een aantal van onze leden separaat een reactie gegeven op het betreffende stuk. In de bijlagen vindt U tevens deze integrale reactie terug.

 • Dennenberg

 • Ongevraagd advies Sportraad Valkenswaard aan wethouder G. Adams

  [15-6-2009] Per 6 februari jl. heeft de Sportraad Valkenswaard een Advies aan wethouder Adams uitgebracht t.a.v. visiedocument Den Dries versie 26 januari 2009.Dit advies is, voorzien van opmerkingen, integraal opgenomen in het B&W voorstel aan de gemeenteraad “Ruimtelijke visie sportpark Den Dries en uitvoeringsmaatregelen 2009”( kenmerk 09raad00135). Lees meer...

 • Hans Bimmel benoemd tot nieuw bestuurslid Sportraad Valkenswaard.

  Tijdens de recent Algemene Ledenvergadering is de heer Hans Bimmel benoemd tot bestuurslid van Sportraad Valkenswaard. Hij volgt daarmee Johan Heijnemans op als bestuurslid. Lees meer...

 • Meer halen uit Diekirch-evenement

  VALKENSWAARD - Volgens de Valkenswaardse wethouder van sportzaken G. Adams verdient het Diekirch-evenement meer lokale aandacht. De monstertocht vanuit het Luxemburgse Diekirch, voor zowel fietsers als wandelaars, bracht zaterdag in hartje Valkenswaard vele duizenden mensen op de been. Lees meer...

 • Achtergrondinformatie Combifuncties

  Lees meer achtergrondinformatie over de combifuncties. Lees meer...

   

 • Herdeling Eurocircuit

  [17-feb-2009] Afgelopen 16 februari jl. is er een bijeenkomst geweest rondom visieontwikkeling Eurocircuit. Betrokken verenigingen waren op uitnodiging van de gemeente bijeen om de volgende stappen te zetten in de visieontwikkeling voor sportgebied Eurocircuit. Bijgevoegde agenda ter informatie. 

   

  Project gebiedsvisie Eurocircuit 

  Maandag 16 februari 2009 

  Raadszaal van het gemeentehuis

  Aanvang: 20.00 uur  

 • Voordracht Petra Meurs lid Sportraad te Valkenswaard, per 1 juni 2008

  [22-april-2008] Zoals wellicht bekend heeft Sportraad bestuurslid Gerard Adams één van de vier wethouders posities in de Valkenswaardse gemeenteraad geaccepteerd. Lees meer...

 • BOS-impuls

  De tijdelijke stimuleringsregeling Buurt-Onderwijs en Sport, de zogenaamde BOS-impuls is erop gericht gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van achterstanden bij jeugdigen van 4 tot 19 jaar.

   

  Deze achterstanden kunnen zich voordoen op het gebied van gezondheid, welzijn, onderwijs, opvoeding, sport of bewegen. Dit uit zich in ongezond leefgedrag, overgewicht, te weinig bewegen, rondhangen, psychosociale problemen, gebrek aan sociale vaardigheden, schooluitval en (kleine) criminaliteit.

   

  Naast het verminderen van deze achterstanden is de BOS-impuls erop gericht de door de buurtbewoners ervaren overlast veroorzaakt door jeugdigen te bestrijden.

  De BOS-impuls bestaat uit drie projecten:

  1. Sport4kidz (4-12 jarigen)
  2. Sport in de Wijk (8-19 jarigen)
  3. Sport2B (13-19 jarigen)

  Lees meer over BOS-Impuls : http://www.bosimpuls.nl/

 • Buurtsportactiviteiten

  [26-sept-2009] Op zaterdag 26 september zijn er weer twee succesvolle buurtsportactiviteiten georganiseerd in de gemeente Valkenswaard. De hele middag werd er Pannavoetbal gespeeld in de Rijt. Lees meer...

 • Ongevraagd advies Sportraad Valkenswaard aan wethouder G. Adams conform Convenant, artikel 4.a.

  Tijdens ons laatste formele overleg d.d. 30 juni 2009 hebben we gesproken over de voorliggende “Informatie Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur (Combifuncties)”. De Sportraad Valkenswaard heeft zich toen kritisch uitgelaten over het opgezette traject naar realisering van combifunctionarissen in de gemeente Valkenswaard per 01-08-2010. Lees meer...

 • Wethouder: HOD kan aan de slag met vierde veld

  Hockeyclub HOD krijgt hoogstwaarschijnlijk in 2009 haar felbegeerde vierde kunstgrasveld. Volgens verantwoordelijk wethouder M. Wijnen (Sport) heeft de club daar recht op omdat zij al jaren groeit en omdat is aangetoond dat ze dat met haar huidige ledenaantal nodig heeft.  Lees meer...