Algemene Ledenvergadering 2015 verschoven

De Algemene Ledenvergadering van 26 februari  is verschoven naar  donderdag 12 maart as.

De reden is dat er op donderdag 26 februari een raadsvergadering plaats vindt die voor vele verenigingen zeer belangrijk is.

Op deze raadsvergadering wordt er een belangrijke beslissing genomen aangaande  de bouw van een nieuwe sporthal op sportpark Den Dries.

 

Wij verwachten dan ook dat de belanghebbende verenigingen tijdens de raadsvergadering op 26 februari in de raadzaal aanwezig zullen zijn en op

donderdag 12 maart op de ALV  welke gehouden wordt in de verenigingsruimte van Zwembad de Wedert.