18 Oktober a.s. bijeenkomst Sportpark D'n Dries

De afgelopen 2,5 á 3 jaren zijn er op het sportpark D’n Dries met de regelmaat van de klok vernielingen aangericht die de betroffen verenigingen en ook de commerciële sportaanbieders (veel) geld hebben gekost.

Dit heeft onder andere geresulteerd in het plaatsen van borden Artikel 461 Wetboek van Strafrecht en de uiteindelijke handhaving van dit verbod door het uitschrijven van processen verbaal.

 

IS DIT WAT WIJ ALS SPORTAANBIEDERS WILLEN?

Wij, als sportraad, denken te moeten concluderen dat dit niet de juiste weg is om de inwoners van Valkenswaard de gelegenheid te bieden om te sporten en te genieten van ons unieke sportpark D’n Dries.

In ons periodiek overleg met de Wethouder van sport Dhr. Bax heeft hij de Sportraad gevraagd mee te denken over een mogelijke oplossing. Eén van de oplossingen kan zijn, een parkmanagement, hierbij komt men dan tegemoet aan een van de onderwerpen in de Visie Sportpark D’n Dries. Een andere oplossing kan bijvoorbeeld zijn “hekken” erom en afsluiten.

U als verenigingen bent de Sportraad en wij vertegenwoordigen u in de diverse overleg structuren, maar wij willen graag weten hoe u er over denkt, of mogelijk een oplossing in huis heeft om dit probleem aan te pakken.

U als particuliere sportaanbieder bent gevestigd op of in de nabijheid van sportpark D’n Dries. Ook uw menig of mogelijke oplossing kan voor ons als Sportraad een bruikbare aanvulling zijn.

 

Daarom willen wij, als Sportraad, samen met leden van uw verenigingsbestuur en directies van commerciële sportaanbieders op donderdag 18 oktober 2012 van 20.00 uur tot 22.00 uur in Stayokay hierover met u van gedachte te wisselen.

 

Het doel van deze avond is dan ook:

 

Het opstellen van een gezamenlijk en ongevraagd advies om tot een zo optimaal mogelijk gebruik van sportpark D’n Dries te komen.

 

Wij zullen voor deze avond ook vertegenwoordigers van de Gemeente Valkenswaard en de Politie regio Waalre Valkenswaard uitnodigen om daar waar noodzakelijk nadere uitleg te verschaffen.

 

RSVP voor 16 oktober naar jjjgooms@onsbrabantnet.nl  met opgave van het aantal personen dat namens het bestuur cq directie bij dit overleg aanwezig wil zijn.