Home

Welkom bij de website van Sportraad Valkenswaard. Met deze website willen wij U informeren omtrent diverse activiteiten en lopende advies cq. onderzoeken. U kunt additionele vragen direct stellen aan: info@sportraadvalkenswaard.nl

 • Sportraad schort samenwerking met het college op 25 maart 2016

  De Algemene Ledevergadering van de Sportraad heeft jl. donderdagavond 24 maart het bestuur opdracht gegeven om de samenwerking met het college tot

  nader overleg op te schorten.

  lees meer............ 

 • Valkenswaardse Sportraad zegt het convenant met het College op. 24 april 2016

  De Valkenswaardse Sportraad heeft de gesprekken met het College opgeschort en daarbij ook het convenant wat tussen de Sportraad en het College was gesloten terug gegeven.

   

  Lees meer ......... 

 • Sportraad geeft advies aangaande Tarievenbeleid voor de komende jaren

  De Sportraad heeft advies uitgebracht aan het College aangaande het Tarievenbeleid wat de gemeente wil invoeren voor  alle sportclubs binnen Valkenswaard de komende jaren.

  In de voorafgaande Commissie vergadering maakte  de gemeenteraad de verantwoordelijke wethouder van  Sportzaken duidelijk
  dat er geen beslissing zou worden genomen zonder het advies van de Sportraad.
   
  Lees verder............ Klik hierboven
   

   

 • Sportraad geeft advies aangaande het Tarievenbeleid

  De sportraad heeft op 14 november jl. aan het College van B&W  een advies uitgebracht aangaande het nieuwe tarievenbeleid wat de gemeente gaat invoeren op het gebied van sportaccommodaties.

   

 • Sportraad geeft advies aangaande het subsidie beleid

  De Sportraad heeft op 17 november jl. aan het college van B&W een advies uitgebracht  aangaande het subsidie beleid.

  De gemeente moet een bedrag van € 36000,- bezuinigen. 

   

  Klik op de bijlage om de brief richting de gemeente te lezen.

 • Sportraad geeft ongevraagd advies aangaande BCS.

  De Sportraad heeft aan het College advies uitgebracht aangaande de bouw van een Multifunctionele Sporthal en renovatie Zwembad De Wedert.

  Lees meer ............ 

 • Bouw Sporthal definitief

  Op 26 februari lj. heeft de gemeenteraad haar groen licht gegeven voor de bouw en renovatie op Sportpark Den Dries.

  Lees meer.......... 

 • Sportgala 2016 Groot succes

  Het op vrijdag 22 januari jl gehouden Sportgala  2016 is een groot succes geworden. 

   

   

   

  Lees meer...........